Πρόκειται για την "Παληά” ή "Ελληνική” Συναγωγή (Sinagoga Vecchia ). Το σημερινό κτίριο, απλής μορφής με τοξωτά ανοίγματα είναι του 19ου αι., κτισμένο πάνω σε παλαιότερο.

Σώζεται το ενετικό υπόγειο με σταυροθόλια. Είχε δύο παραρτήματα το Oratorio Medrage (1820) και το Tempio Nuovo το οποίο κτίστηκε επάνω σε προηγούμενο το 1850.

contentmap_plugin