Υπάρχει μια σύντομη , επίκαιρη, άκρως ενδιαφέρουσα και άγνωστη περιοχή της Ιστορίας μας .

Οι Ιστορικοί έχουν καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να μείνει για πάντα...


Υπάρχουν κάποια άνθρωποι που αθέατα και καθημερινά συμβάλουν στη διαμόρφωση της καθημερινότητας. Τους έχουν δοθεί πολλά ονόματα κατά καιρούς. Ο Ηλίας Πετρόπουλος...